Swedish English French German Italian Spanish

FUNQ - logga-63X88

FUNQ Föreningen Utveckling Nävekvarn

Org nr: 802416-8703

BG: 614-9116

www.navekvarn.se

FUNQ, är en ideell förening, som skall främja utveckling av företagande, service, kultur, fritidsverksamhet och turism i Nävekvarn och dess omgivningar. Detta sker i samverkan med olika föreningar, näringsidkare och enskilda. Föreningen skall även svara för medlemsservice till andra föreningsmedlemmar samt vara huvudman för EU-projekt. FUNQ skall fungera som kontaktlänk till kommunala och statliga myndigheter och verk för övergripande frågor. Föreningen skall arbeta på ideell grund och vara partipolitiskt obunden.

FUNQ leds av en styrelse på sju valda ledamöter. Ledamöterna väljs på ett år i taget, utom ordförande och kassör som väljs på två år. Styrelsen sammanträder enl fastlagt schema och när behov uppstår. Sammanträdena protokollförs och protokollen  publiceras på denna sida.

Föreningen arbetar med att sprida information till nävekvarnarna om aktuella frågor. Detta sker genom öppna informationsmöten både vår och höst, ibland med inbjudna gästtalare. Här ges alla tillfälle att ge sin syn på en fråga. FUNQ inbjuder alla föreningsordförande till gemensamma ordförandemöten där aktuella frågor tas upp och ev samordning sker. Likaså samordnas alla turistaktiviteter i turistmötena som hålls varje ny säsong.

     FUNQ - logga-63X88

"Var med och bestäm om vår vackra bygd och påverka dess utveckling. Vi vill behålla vård skola och omsorg, stimulera inflyttning och näringsverksamhet samt lyfta fram ortens attraktioner"

 

 

Några exempel på FUNQ medlemmar: Brukslokalens Alliansförening, NQBK Nävekvarns båtklubb, Bråvikens Bästa, Magasinet Gula Kvarn, Nävekvarns Folkets Park, Nävekvarns idrottsförening NGIF, Nävekvarns vägförening, Nävåns Vattenvårdsförening, Nävsjöns Sportfiske, Präst-Utterviks Gård, Sörmlandsleden, Tunabergs Hembygds förening, Tunabergs församling, PRO Tunaberg, Humlans Sköna, Värld, Nygrans Gård, Bråvikens Marina Fastigheter, Stall Dammkärr, samt ett trettiotal enskilda företagare och privat stödjande mdlemmar.