sn-logga
Tisdag 31 januari 2023 kl 14-17 2023 01 26
Landsbygdsdialog
Var:
Information:
 
 
 
 
 
 
Arrangör:
Brukslokalen, Nävekvarn
Nyköpings Kommun bjuder in till en dialog om Företagsklimat och arbetsmarknad där politiker och tjänstemän från Näringsliv & Platsutveckling, Samhällsbyggnad samt Mark- och Exploatering deltar.
Deltagare från hela Nyköpings kommun är inbjudna.
Anmälan senast 26/1 till
https://business.updatesystem.se/nykoping/event-details/5833
 
Nyköpings kommun
sn-logga
Lördag 11 mars 2023 kl 13.00
FUNQ Årsmöte 2023  
Var:
 
Information:
 
 
 
Arrangör:
Brukslokalen
 
Årsmöte.
FUNQ genomför sedvanligt årsmöte. Vi bjuder på fika.
Välkomna!
 
FUNQ, Föreningen Utveckling Nävekvarn
sn-logga
Lördag 11 mars 2023 kl 14.00
FUNQ genomför ett informationsmöte
Var:
Information:
 
 
 
Arrangör:
Brukslokalen
FUNQ genomför ett informationsmöte för allmänheten i syfte att sprida kunskap och fakta om samhällsbyggnad, bostadsbyggande, bredbandsutveckling, affären, föreningsinformation mm Välkomna!
 
FUNQ, Föreningen Utveckling Nävekvarn