Parkbadet
Parkbadet 2
 

Parkbadet i Nävekvarn finns i hamnområdet väster om campingen, rakt nedanför Folkets park. Parkbadet har funnits under lång tid och förvaltas av Nyköpings Kommun. Den direkta skötseln av badet svarar NQBK för genom frivilliga krafter. Sedan många år är det Ulf Myrman som gör ett fantastiskt jobb med små resurser.

Tyvärr finns några dyhålor kvar, utmärkta med bojar, sedan vass grävdes bort för 55 år sedan. Sand fylls på kontinuerligt för att fylla ut dessa.

Gungor och volleybollplan finns. Trampolin saknas, det är för grunt! Badbrygga finns.  

Njut av Parkbadet!  

   

Parkbadet 1Parkbadet 3