Swedish English French German Italian Spanish

Tunabergs Hembygdsförening

karta20kopia1

Bilden ovan visar Nävån och Tunaberg på medeltiden. OBS söder är uppåt och Norrköping ligger således till höger.

Så började det ….
Tunabergs hembygdsförening bildades 1949. Året innan hade Tunabergs Trävaru AB donerat en del av det gamla gruvsamhället vid Koppartorps kobolt- och koppargruva för ändamålet.
Trettio år senare fick hembygdsföreningen disponera den s.k. Svalbergsgården i Nävekvarn för samma ändamål. Svalbergsgården byggdes år 1720 och det bredvidliggande bränneriet, nu bruksmuseum, byggdes år 1815. Efter hand har även storgruvan och ytterligare ett antal byggnader tillkommit i Koppartorp
.

Bergshanteringen ….
Tunabergs bergslag började bearbetas redan i början av 1300-talet. Utvinning av koppar, järn, kobolt, mangan och marmor har pågått i olika etapper fram till 1960-talet. I de komplexa mineraliseringar som finns i Tunaberg har man hittat 88 olika mineraler.  Ett hundratal gruvor och skärpningar (mindre gruvhål) har återfunnits. I ett gruvmagasin i Koppartorp finns ett gruvmuseum som beskriver verksamheten.
Vattenkraften i Nävån har sedan gruvdriften påbörjades givit kraft till ett antal hyttor där malmen smältes. Ägare till de verksamheter som bedrivits har varit det s.k. frälset. Bland ägarna kan man återfinna namn som Sten Sture, biskop Brask, Gustav Vasa, hertig Karl, familjen de Besche m.fl. I bränneriet i Nävekvarn finns ett museum som visar järngjutgods från 1850-1950-talet samt konstgjutgods. Se mer på
www.tunaberg.se

Öppettider muséerna….
Museiverksamheten har öppet under juli månad eller efter bokning andra tider liksom sommarkaffét i Koppartorp och Nävekvarn.

Hembygdsföreningen idag ….
Har ca 750 medlemmar. Verksamheten bedrivs bl.a. med hjälp av en kulturkommitté som anordnar kulturvandringar och dokumenterar.  En festkommitté som anordnar publika arrangemang. Redaktionskommitté som ger ut årsskriften Tunabergsbygden. Teatergruppen Löskefolket  som producerar lokala bygdespel. Arbetslag som svarar för underhåll och driften.
Hembygdsföreningens arrangemang finns på följande hemsida www.hembygd.se/tunaberg
   

Kjell Lundström