Swedish English French German Italian Spanish

Välkommen till Tunabergs församling

102_5983_vrbild
 

Tunabergs församling är en del av Svenska kyrkan på Tunabergshalvön.
Församlingens kyrka - sörmlands enda träkyrka, ligger vackert i Koppartorp bredvid Hembygdsgården, mitt emellan Nävekvarn och Buskhyttan. I kyrkan firas gudstjänst varje söndag, samt ofta dop och vigslar huvudsakligen på lördagar. Församlingen har en omfattande verksamhet huvudsakligen i församlingshemmet i Koppartorp samt äldreverksamhet som oftast håller till på Svalbergsgården i Nävekvarn.

Särskilt omfattande är musikverksamheten då det finns både kör och blåsorkester, samt särskilda evenemang under vår, sommar, höst och vinter.
Vill du sjunga, vill du spela, vill du vara med? Kontakta oss gärna!

Besök gärna vår hemsida för mer information: www.svenskakyrkan.se/tunaberg

 

kyrkogard_S14Tunabergs kyrka är från 1620 och belägen i Koppartorp på Tunabergshalvön 20 km söder om Nyköping. Det är Södermanlands enda träkyrka och är byggd i knutat, liggande timmer utan torn.Ursprungligen omfattade kyrkan endast långhus och vapenhus. Flera förändringar vidtogs dock på 1600-talet.1776 tillbyggdes den mot norr, den s.k. Nävekvarnsläktaren tillkom för att alla socknens invånare skulle få plats.1936 restaurerades kyrkan och återfick då sin ursprungliga röda färg och spåntak, efter att under en period ha varit vitmålad och belagd med plåttak.Tidigare fanns förmodligen ett kapell på platsen. Det tyder det donationsbrev från 1384 på som systrakonventet i Vadstena erhöll och som omfattade en gård i Tunaberg med hytta. Dessutom ger den lilla träskulpturen, föreställande den Heliga Birgitta, en fingervisning om att klostret i Vadstena engagerade sig Tunabergs bergsbruk. Denna avbildning av helgonet är ovanlig. Den finns nu att beskåda i kyrkan.Det äldsta dokumentet om kapellet är från 1538. Kapellet kallades Tuna Bergslags kapell, Koppartorps kyrka, Utterviks kapell eller Kapellekyrkan.Kapellet fungerade som annex till Tuna kyrka. En präst vid namn Ragualdus Erici verkade här 1587 – 1595. Först med hertig Karl, Karl IX, beslöts om att göra Tunaberg till egen socken och därmed bygga en stenkyrka. Någon stenkyrka blev det dock inte men träkyrkan invigdes 1620. Om kyrkans interiör och utsmyckning hänvisas till det uttömmande och välskrivna häftet om Tunabergs kyrka som finns att erhålla i kyrkan.

Kontakta gärna församlingens värdinna Gunilla Johansson på tel. 209590 eller Tunabergs hembygdsförening om ni vill ha en guidning eller visning av kyrkan, för enskilda eller grupper.