Swedish English French German Italian Spanish

PRO Tunaberg

En livaktig förening i Tunaberg med c:a 225 medlemmar. Välkomnar alla som uppnått "rätt ålder" är förtidspensionerad, eller respektive till medlem/blivande medlem.

PRO Tunaberg erbjuder en varierad verksamhet. Du kan läsa data, ägna dej åt friskvård, läsa om Tunaberg, sjunga, resa och läsa engelska. Resorna genomförs ofta  tillsammans med andra PRO-föreningar.

På riksplanet driver PRO frågor som är angelägna för äldre. "Koll på läkemedel". Boendefrågor är sådana exempel, som i förlängningen även föreningarna blir delaktiga i. PRO försöker också påverka kommun och landsting i angelägna frågor. Bli medlem, du också! Få nya vänner, trevliga sammankomster. PRO Tunaberg är också föreningsmedlem i FUNQ och Brukslokalens alliansförening.

>> Läs mer på PRO Tunabergs hemsida