Swedish English French German Italian Spanish
Navean2FUNQNäveåns Vattenvårds-förening arbetar med att förbättra sportfisket i Bråviken

Vårt första projekt är restaurering av Näveån, där vi återställer ån så att havsöringen kan nå sina gamla lekplatser högre upp i vatten-systemet. 1000-tals nya havsöringar ska kunna vandra ut till uppväxtområdena i Bråviken. Där växer de sig stora och blir en resurs för sportfisket, besöksnäringen och Östersjön.

 Vi arbetar både handgripligt och med nätverk för en rikare kustmiljö.

 

Du kan följa vårt arbete med Näveån på vår hemsida/blogg: 

Länk:       Näveåns Vattenvårdsförening

Facebook: Näveåns Vattenvårdsförening