Swedish English French German Italian Spanish
Kvarndammen-151
Historisk åvandring

En historisk vandring längs Näveån ett museum i det fria. Ett FUNQ-projekt genomfört 2008. Vandringen från hamnen upp längs ån till Salvetorp innehåller 29 skyltar med text samt bilder av konstnären Elisabet Englund

Länk:     Åvandringen