Swedish English French German Italian Spanish

                          FUNQ - logga-63X88        

Länk: * 2017-06-16 Parkbadet vid campingen och Folkets Park i Nävekvarns hamnområde har fräschats upp

Länk: * 2017-05-13 Utveckling av lekplats och parkbad m.m. Nävekvarn

statisitik * Ordförandemöte 22 mars 2017 i Nävekvarn, sammanfattning.
• Hamnfester
• Nävekvarnsguiden
• Konsekvenser av Föreningen Gula kvarn beslut att hålla stängt under 2017

FUNQ angående vindkraftverk i Bråviken  

FUNQ har klargjort sina generella synpunkter, angående de planer som finns för vindkraftsetablering i Bråviken, i främst två dokument
* 2015-03-18 Brev till Kolmårdsvind ekonomisk förening med kopior bland annat till Nyköpings Kommun, Norrköpings Kommun samt Länsstyrelsen.
* 2015-08-11 Brev till Mark- och Miljödomstolen i Växjö med kopia bland annat till Nyköpings Kommun, Norrköpings Kommun samt Länsstyrelsen. FUNQ har klart och tydligt framfört att det är positivt med etablering av förnyelsebara energikällor under förutsättning att de inte inkräktar på andra väsentliga värden för befolkningen samt att ett demokratiskt framtaget beslutsunderlag finns innan beslut.
2015-11-16 fick FUNQ del av
* 20151112 Kungörelse Mark o Miljödomstolen

FUNQ kommer att besluta om den fortsatta handlingsvägen för FUNQ del vid nästkommande styrelsesammanträde.

2015-10-08 Nytt om busstrafiken till/från Tunabergshalvön
> Läs här

Bredband på Tunabergshalvön
> Läs här

Resumé från FUNQ informationsdag den 12 september > Läs här

Det har skett förberedelser för provborrning och markunder-sökning för en betongramp ca 25 m norr om dammluckorna.
UngdomsstipendierFUNQ Ungdomsstipendier 2017
<< Klicka på bildenstatisitikBostadsutveckling i Nävekvarn
<< Klicka på bilden

statisitik2016-12-31 Ny statistik för åretruntboende på Tunabergshalvön! Nävekvarn utvecklas!  

>Länk: till statistik<

mobiltelefoniMobiltelefoni: Länsstyrelsen och PTS genomförde en konferens med alla mobiloperatörer. Efter en redovisning av mobiltäckningen på Tunabergshalvön utlovade operatörerna en kraftig förbättring.

Länk: >Läs mer<

Länk till: >Presentationer, minnesanteckningar och deltagarförteckning<

Navekvarns naturreservat 597x254

Ny karta från Länsstyrelsen: Kartan visar fornlämningar och naturskyddsområden
< Klicka på kartbilden för Nävekvarn.