Swedish English French German Italian Spanish
Nävekvarns Vägförening  Vag1-216x162
 
Nävekvarns Vägförening är en samfällighetsförening. Vi har funnits sedan 2004. Föreningen ansvarar för underhåll av samhällets vägar, p-platser, diken, vissa grönområden samt vinterunderhåll. Vi deltar i projekt för nya bostadsområden samt övriga aktiviteter som berör vår verksamhet. Vi har också ett aktivt samarbete med flera föreningar i Nävekvarn.

Exempel på de fina plogade vintervägarna
Klicka på en bild för ett större format
 
  
Kort information  
 
Ändrat 171113
 

ü      Hyttvägen 1 till Hyttvägen 9 har asfalterats. Mindre kantjusteringar ska göras under november.


ü Flera mindre asfalteringsjusteringar ska göras i hamnområdet. Detta ska vara klart under november.


ü     Grusvägen på västra sidan av Masugndammen har förbättras.


ü     Utefter båda sidor på Masugnsdammen, med start från parkeringen vid Svalbergsgården, kommer träd och sly m.m. att röjas bort under november.


ü  Mindre träd och sly ska tas bort från Industrivägens norra sida.


ü    Det har skett siktförbättringar vid utfart från Bruksvägen ut på Nyköpingsvägen.

 
 
 

Styrelsen

Ordförande:   Stig Isaksson               070-722 91 97

Kassör:         Fredrik Vistedt              070-733 94 88

Sekreterare:  Cecilia Thunberg           073-868 31 31

Ledamot:      Dag Lundström             070-316 34 72

Ledamot:      Herman Mohs               070-561 71 55

Suppleant:    Christer Nilsson            070-444 61 14

Suppleant:    Vakant

 
Teknisk rådgivning: Dag Lundström
Hemsida: Cecilia Thunberg
 
Dokumentarkiv

Stadgar