Swedish English French German Italian Spanish
Nävekvarns Vägförening  Vag1-216x162
 
Nävekvarns Vägförening är en samfällighetsförening. Vi har funnits sedan 2004. Föreningen ansvarar för underhåll av samhällets vägar, p-platser, diken, vissa grönområden samt vinterunderhåll. Vi deltar i projekt för nya bostadsområden samt övriga aktiviteter som berör vår verksamhet. Vi har också ett aktivt samarbete med flera föreningar i Nävekvarn.

Exempel på de fina plogade vintervägarna
Klicka på en bild för ett större format  
 
Extra årsmöte i Nävekvarns Vägförening
Söndagen 3 juni 2018 kl 17
Båtklubbens lokal.
Vägföreningen håller extra årsmöte för att behandla föreningens ekonomi. Ett nytt årsbokslut har gjorts och rättat till leverantörsskulder. Styrelsen önskar en diskussion med medlemmarna om ekonomin.
Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna!
Nävekvarns Vägförening styrelse
 

Styrelsen

Ordförande:        Fredrik Vistedt            070-733 94 88

Kassör:               Ann Ekengren             070-528 88 48

Sekreterare:       Cecilia Thunberg         073-868 31 31

Ledamot:            Christer Nilsson          070-444 61 14

Ledamot:            Hermann Mohs           070-561 71 55

Suppleant:          Krister Andersson       070-371 95 69

Suppleant:          Dag Lundström           070-316 34 72

 
Medlemskontakt:  Hermann Mohs
Teknisk rådgivning: Dag Lundström
Hemsida: Cecilia Thunberg
 
Dokumentarkiv 

Stadgar