Swedish English French German Italian Spanish
Nävekvarns Vägförening  Vag1-216x162
 
Nävekvarns Vägförening är en samfällighetsförening. Vi har funnits sedan 2004. Föreningen ansvarar för underhåll av samhällets vägar, p-platser, diken, vissa grönområden samt vinterunderhåll. Vi deltar i projekt för nya bostadsområden samt övriga aktiviteter som berör vår verksamhet. Vi har också ett aktivt samarbete med flera föreningar i Nävekvarn.

Exempel på de fina plogade vintervägarna
Klicka på en bild för ett större format  
 
 
På det extra årsmötet den 3 juni beslutade medlemmarna att en extra avgift skulle betalas in, se årsmötesprotokollet. 
I slutet av vecka 35 och början av vecka 36 delas det nu ut i brevlådorna. Var uppmärksam på att det kommer som ihophäftade blad där den extra fakturan finns med. Det finns alltså inte i något kuvert. Kan meddela att beloppet som beslutades på årsmötet till 1000 kr kunde vi sänka pga av bidrag från kommunen, enligt överenskommelse på det extra årsmötet.   /Styrelsen
 

Styrelsen

Ordförande:        Fredrik Vistedt            070-733 94 88

Kassör:               Ann Ekengren             070-528 88 48

Sekreterare:       Cecilia Thunberg         073-868 31 31

Ledamot:            Christer Nilsson          070-444 61 14

Ledamot:            Hermann Mohs           070-561 71 55

Suppleant:          Krister Andersson       070-371 95 69

Suppleant:          Dag Lundström           070-316 34 72

 
Medlemskontakt:  Hermann Mohs
Teknisk rådgivning: Dag Lundström
Hemsida: Cecilia Thunberg
 
Dokumentarkiv

Stadgar