Nävekvarns Vägförening  Vag1-216x162
 
Nävekvarns Vägförening är en samfällighetsförening. Vi har funnits sedan 2004. Föreningen ansvarar för underhåll av samhällets vägar, p-platser, diken, vissa grönområden samt vinterunderhåll. Vi deltar i projekt för nya bostadsområden samt övriga aktiviteter som berör vår verksamhet. Vi har också ett aktivt samarbete med flera föreningar i Nävekvarn.

Exempel på de fina plogade vintervägarna
Klicka på en bild för ett större format  
 
 
 
      Vägföreningen tar endast hand om park- och naturmark.
 

>> Kallelse till Årsstämma för 2022 för Nävekvarns Vägförening GA:7

Brukslokalen 23 mars 2023 kl. 19.00

Nävekvarns Vägförening styrelse 2021


Ordförande:       Daniel Larsson            073-410 04 05

Kassör:              Laila Johansson

Ledamot:           Krister Andersson

Ledamot:           Dag Lundström

Ledamot:           Helena Larsson    

Ledamot:           Torgny Viberg

Ledamot:           Vakant

Revisor:                 Conny Lindeskov
Revisorssuppleant:  Vakant

Valberedare 2021:       Rickard Forsman
Valberedare 2021:       Ronny Franzén

Dokumentarkiv
 
 

Stadgar